Je overweegt te beleggen in alpha vastgoed obligaties, maar je hebt nog vragen?

spaargeld investeren waarin vastgoedfonds

Veel gestelde vragen over veilig beleggen in vastgoed obligaties.

Ontdek hieronder de antwoorden op de meeste gestelde vragen.

Waarom investeren jullie in huurwoningen in Nederland?

Nederland heeft momenteel en ook de komende jaren te kampen met een tekort aan huurwoningen.

Dat betekent een stijgende behoefte naar huurwoningen.

Er is naast de huidige vraag naar huurwoningen ook in de toekomst een stijgende vraag naar kwalitatieve en betaalbare huurwoningen in Nederland. Wij leveren dankzij dit vastgoed obligatiefonds een bijdrage aan deze behoefte door het realiseren van huurwoningen in Nederland.

Waarom beleggen in Alpha obligatie vastgoedfondsen?

Professioneel beheer – Wanneer je een alpha obligatie vastgoedfonds koopt, kiest je voor een deskundige vastgoedbeheerder die het geld dat je belegt zal aanwenden om de zorgvuldig geanalyseerde panden te kopen en te verhuren.

Tegelijkertijd draagt hij er zorg voor dat een gezond beheer van de vastgoed portefeuille in acht wordt genomen.

In het algemeen heeft het grote publiek noch de tijd noch de expertise om deze uitgebreide research en analyse te doen die van essentieel belang zijn om de juiste vastgoed beleggingen te kiezen en te beheren.

Is er een juist tijdstip om te beleggen in vastgoed obligaties?

Er zijn geen goede of slechte momenten om in vastgoed obligaties te beleggen.

Vastgoed kan je niet timen.

Wij kopen vastgoed voor de huurinkomsten en niet voor de waarde stijging.

Het maakt voor ons niet uit wanneer wij instappen zolang het rendement maar gezond is.

We maken altijd eerst ons huiswerk.

De huurinkomsten zijn onze belangrijkste criteria omdat we je maandelijkse rente dienen te betalen.

Hoeveel van mijn spaargeld kan ik beleggen in jullie vastgoed obligatie fonds?

Wij adviseren  jou om enkel spaargeld te beleggen dat je niet nodig zal hebben in de nabije toekomst.

Beleggen in een vastgoed obligatie fonds dient te gebeuren met tijd horizon van 6 jaar of meer.

Hoeveel is de minimuminleg in jullie vastgoed obligatie fonds?

Alle onze obligatiefondsen zijn beschikbaar vanaf een minimuminleg van 100.000 Euro.

Is beleggen in een vastgoed obligatie fonds een goed idee in slechte economische tijden?

De bevolking in Nederland blijft groeien ook in crisistijd. 

Nederland is daar boven op een zeer dicht bevolkt land.

Grond is schaars dus na een crisis herstellen de prijzen weer.

Wat we ontdekt hebben is dat mensen in crisis tijd meer gaan huren dan kopen, omdat ze bang en onzeker zijn over hun job en hun toekomst.

Wij zijn er van overtuigd dat crisis juist ook veel kansen biedt, die kansen zullen wij opsporen en benutten.

Veilig beleggen met hoog rendement, is dat wel haalbaar?

Zelfs met je spaargeld neem je risico zonder dat je het weet want je spaargeld daalt door de inflatie.

Met andere woorden, elk jaar verlies je beetje bij beetje aan koopkracht als je niets doet met je spaargeld.

.

Huurwoningen zijn basis behoeften mensen moeten nu eenmaal slapen en wonen crisis of niet.

Huurwoningen zijn minder gevoelig voor ‘disrupting’ economie en bouwgrond kan me niet bijmaken.

Het verleden leert ons dat geen enkele belegging risicoloos is.

 

De beurzen, de obligatiemarkt en vastgoed hebben allemaal hun crisisperiodes gekend.

Dankzij de zelfbeheersing wisten we crisissen om te zetten in kansen in plaats van verliezen.

.

Daarom raden wij jou aan om je eerst goed te informeren zodat je een gezonde beslissing kunt nemen voor jouw spaargeld.

Zet een deel van je vermogen op middellange termijn vast en laat je niet gek maken door de media.

 

Wat zijn de kosten wanneer ik beleg in jullie vastgoed obligatiefondsen?

Er zijn geen instap- en uitstapkosten van toepassing voor een inschrijving in het Alpha vastgoed obligatiefonds.

Wat zijn mijn zekerheden?

De gesloten CV koopt de huurwoningen en is de economisch eigenaar.

De stichting van de obligatie houders krijgt het eerste hypotheekrecht en zijn juridisch eigenaar.

Na 6 jaar ontvangt men zijn inleg terug.

Wat gebeurt er met mijn geld?

Je ontvangt een bericht van ons, met het verzoek om jouw deelnamebedrag over te maken naar het rekeningnummer van de Notaris.Nederlands vastgoed obligatie fonds met hoog rendement

De gesloten CV koopt de huurwoningen aan.

De notaris is gemachtigd en verplicht om er zorg voor te dragen dat er een 1e hypotheekrecht wordt gevestigd ten behoeve van de stichting obligatiehouders.

Dit gebeurt onder toezicht van de stichting obligatiehouders die juridisch eigenaar zijn van de woningen.

Deze stichting behartigt jouw belangen.

Je krijgt de overeengekomen rente per maand uitgekeerd.

Wie ziet erop toe dat mijn geld goed wordt besteed?

De stichting is opgericht voor alle obligatiehouders.

De stichting behartigt de belangen van de obligatiehouders.

De notaris zal de transactie begeleiden.

 

Zo zijn gelden verzekerd van onderpand en wordt hierop toegezien door de notaris en de stichting.

Deze stichting ziet er op toe dat de gezamenlijke obligatiehouders (vertegenwoordigd door de stichting) het 1e recht van hypotheek krijgen op alle woningen in het vastgoed obligatie fonds.

Hoe verloopt de betaling?

Je schrijft je in en ontvangt een bevestiging van ons.

Je verkrijgt hierna een betalingsverzoek om het over te maken naar de Notaris.

Na ontvangst van jouw betaling krijg je je participatie deelbewijzen toegewezen.

Wanneer gaat de renten lopen?

De ingangsdatum is de datum waarop het geld binnen is bij de notaris en dan begint de rente te lopen.

Nadat je de obligatieovereenkomst hebt teruggestuurd ontvang je eerst binnen de 7 werkdagen een bevestiging van jouw deelname.

Daarna ontvang je binnen niet al te lange tijd een brief waarin wordt verzocht om het geld voor een bepaalde datum over te maken naar de notaris.

Wat betekent eerste hypotheekrecht eigenlijk?

Dit is een zekerheidsrecht op een onroerend goed.

Hypotheekrecht is een zekerheidsrecht dat vaak wordt gebruikt in verband met hypothecaire financiering van een onroerend goed zoals woning of een bedrijfsruimte.

Om er zeker van te zijn dat de koper (de schuldenaar) de lening van de schuldeiser daadwerkelijk terugbetaalt, vestigt de schuldeiser een hypotheekrecht op het betreffende onroerend goed.

 

Als de schuldenaar vervolgens niet in staat blijkt om aan zijn financiële verplichtingen te voldoen, dan kan de schuldeiser zich verhalen op het verhypothekeerde object.

Wat is een vastgoed obligaties fonds eigenlijk?

Een vastgoed obligatie fonds verzamelt spaargelden van individuele beleggers en belegt dat gemeenschappelijk bedrag volgens een bepaald beleggings beleidsplan.

Obligaties hebben vaak een vast rendement en een einddatum.

Met jouw geld (en dat van andere beleggers) investeert het fonds in de bouw of in de aankoop van huurwoningen in Nederland.

 

De beheerder of directie van het fonds maakt de keuze van het vastgoed waarin wordt belegd.

Het fonds verdient geld aan de verhuur en uiteindelijk de verkoop van het vastgoed.

 

Wat is een vastgoed obligaties fonds eigenlijk?

Wat is het verschil tussen een obligatiehouder en een participant?

In de meeste vastgoedfondsen en vastgoed CV’s ben jij een “participant”.

Je krijgt veelal een vaste rentevergoeding en een winstdeling in het fonds.

Wanneer het fonds tegen het einde van de looptijd goed heeft gepresteerd, levert dit een mooi extraatje op.

 

Wanneer het fonds slecht heeft gepresteerd, krijg je in sommige gevallen jouw inleg niet volledig terug.

Een obligatiehouder heeft recht op vaste rente met een vaste looptijd zonder winstdeelname.

 

Een obligatiehouder loopt minder risico.

Een obligatie is een lening met een vaste looptijd tegen een vaste rente.

Wij garanderen jouw inleg op basis van 100% onderpand in het fonds aangekochte huurwoningen.

Wat is Autoriteit Financiële Markten afkorting A.F.M ?

A.F.M. is een Nederlandse instelling die toezicht houdt op het gedrag van de gehele financiële marktsector.

A.F.M. bevordert eerlijke en transparante financiële markten.

Het is de onafhankelijke gedragstoezichthouder op de markten van sparen, lenen, beleggen en verzekeren.

Hoe weet ik zeker dat ik mijn geld terug krijg aan het einde van de looptijd?

De primaire doelstelling is om de woningportefeuille aan het einde van de looptijd te herfinancieren bij een bank of financiële instelling.

En met dat geld betalen wij je terug ofwel kan je opnieuw instappen voor een periode van 6 jaar.

Wordt er in dit fonds extra geld geleend bij bank als hefboom?

Neen, er wordt geen extra geld geleend bij de banken.

De reden is simpel uit te leggen.

Het nadeel van het aantrekken van een bankfinanciering is dat de bank alle zekerheden wil en dat de obligatiehouders dan als tweede in de rij komen wanneer het tegenzit.

Als de bank ‘meedoet’ heeft de bank het 1e recht van hypotheek en krijgen zij bij waardedaling altijd hun geld terug.

Wat overblijft wordt verdeeld onder de obligatiehouders en dat is meestal niet veel meer.

 

Als obligatiehouder geven wij jouw de 1e recht van hypotheek.

Daarbij krijg je (en dus niet de bank) bij verkoop van het vastgoed als eerste jouw geld terug als het mis zou gaan.

Moet ik belastingen betalen over mijn rente inkomsten?

Wanneer je als privépersoon en Nederlands ingezetene rente uitkeringen ontvangt, vallen deze rente uitkeringen in Box 3 (inkomsten uit sparen en beleggen).

Je moet je spaargeld  per 1 januari van elk jaar opgeven in je personen belasting.

Voor de Belgen geef je de rente inkomsten aan in je belasting aangiften.

Wanneer je deelneemt vanuit een rechtspersoon (BV of andere organisatie), worden rente inkomsten in principe als winst belast.

Wat als er leegstand ontstaat?

Er is weinig huur aanbod in het middensegment met een huurprijs tussen € 700 en maximum € 1.300 per maand.

Aangezien wij berekeningen maken op basis van de marktconforme huurprijs in een regio verwachten wij geen leegstand.

Onze verhuurmakelaar heeft goed resultaat met verhuren in dit middensegment.

 

Mocht het toch voorkomen dat een appartement of woning een paar weken of een maand leegstaat, dan is dat geen ramp.

In de begroting is hier rekening mee gehouden.

Wat als de huurders de huur niet meer kunnen betalen?

Een goede voorselectie van huurders is de belangrijkste sleutel om dat te voorkomen.
Alles valt of staat met de selectie van kwalitatieve goede huurders.
Als dat toch gebeurt zullen wij snel reageren en een betalingsregeling met de huurders overeenkomen.

Hebben jullie een A.F.M. vergunning nodig?

Neen, wij vallen onder de vrijstellingen van de A.F.M.

Op voorwaarde dat je per fonds onder 5 miljoen Euro blijft.

Soms gelden er vrijstellingen en valt een beleggingsaanbod niet onder het toezicht van de A.F.M.

Wat gebeurt er bij overlijden van een obligatiehouder?

De obligaties van de overleden obligatiehouder komen automatisch aan zijn erfgenamen toe.

Dat geld gaat uiteraard niet verloren.

De rente wordt dan ook uitbetaald aan de erfgenamen.

Wordt er kapitaal afgelost op mijn obligatielening?

Neen, er wordt niet (lineair of annuïtair) afgelost op het door jouw geïnvesteerde bedrag.
Aan het einde van de looptijd ontvang jij je inleg geheel terug.
De maandelijks aan jouw uitgekeerde rente blijft dus ook gedurende de looptijd gelijk.

Wat zijn de risico's van vastgoed obligatiefondsen?

Het is belangrijk om zelf te bepalen of deze belegging bij je past.

Daarvoor is het raadzaam om de kansen en risico’s zorgvuldig af te wegen.

 

Beleggen in Alpha vastgoed obligatiefonds brengt risico’s met zich mee.

Bepaalde risico’s vloeien voort uit de structuur van het fonds en de specifieke karakteristieken van het vastgoed.

Deze risico’s kunnen tot gevolg hebben dat het verwachte rendement niet wordt behaald omdat de waarde van de belegging kan dalen.

 

De voornaamste risico’s zijn:

risico op waardedaling van het vastgoed, rendementsrisico, verhuur- en leegstand risico, risico’s samenhangend met de beheerder, hogere kostenrisico, liquiditeitsrisico, fiscaal risico, wet- en regelgeving.

 

Slimme tips voor wie wil sparen én beleggen