Wat willen wij realiseren met Alpha verhuur woningen fonds Nederland I?

 

 • Wij kopen 30 of meer appartementen en woningen aan om dan te verhuren tussen de € 760 en € 1.200 per maand.

 • Huurwoningen in de “ vrije sector”.

 • Het fonds investeert niet in sociale huurwoningen.

 • We investeren in het middensegment (vrije sector).

 • Het middensegment is een veilig en goed renderend segment en er is veel vraag naar.

 • De gekochte appartementen en woningen worden indien nodig gemoderniseerd om de huur te kunnen optimaliseren.

 • Er worden ook woningen met een oppervlakte van 100 à 300 m² gekocht, die we opsplitsen in aparte zelfstandige wooneenheden.

beste obligatie vastgoed fondsen van afgelopen jaar
Slimme tips voor wie wil sparen én beleggen

In welk type woningen investeert Alpha verhuur woningen fonds Nederland I?

 

 • Het Alpha vastgoed obligatiefonds richt zich op de aankoop van bestaande woningen en appartementen in grote steden (in en rondom een straal van 30 km).

 • Door scherp in te kopen in de laagste prijs klasse en nog te moderniseren panden wordt het beste rendement gemaakt.

 • Woningen en appartementen worden één voor één aangekocht.

 • Bij de aankoop wordt gelet of de Vereniging van Eigenaars (VvE) wel financieel gezond is.

Sparen en beleggen voor een zorgeloze oude dag
hoe kan ik veilig beleggen, in wat beleggen
geld investeren in wat

Specificaties Alpha verhuur woningen fonds Nederland I:

geld investeren waarinBeleggingsvorm: obligatie lening (met eerste hypotheekrecht)

 

 

geld investeren waarin Prijs per obligatie: € 10.000

 

geld investeren waarin Minimale inleg: € 100.000 (10 obligaties)

 

geld investeren waarin Obligatie looptijd: 6 jaar met 4,6% vaste rente, maandelijkse uitkering rente.

 

geld investeren waarinStartdatum fonds: 01-02-2019

 

geld investeren waarin Einddatum fonds: 31-01-2025

 

geld investeren waarin Fondsgrootte: € 5.000.000

 

geld investeren waarin Eigen persoonlijke inleg : € 200.000

 

geld investeren waarin Zekerheid: eerste hypotheekrecht

 

geld investeren waarin Einde looptijd: jij ontvangt jouw eigen inleg geheel terug

Toelichting Alpha verhuur woningen fonds Nederland I:

geld investeren en beleggen

Wat is een vastgoed obligatie?

           Sparen & investeren Wat is een vastgoed obligatie?

 • Een obligatie is een schuldbewijs tegen een vaste rente. Simpel gezegd houdt het principe van een obligatie het volgende in: persoon X leent geld aan bedrijf of stichting Z in de vorm van een obligatie.

 • Een obligatie is in dit geval dus de benaming voor het schuldpapier dat verbonden is aan het lenen.

 • Persoon X besluit om geld te lenen aan een bedrijf of een stichting Z, omdat er een gegarandeerde rente tegenover staat die maandelijks wordt uitgekeerd. Bedrijf Z heeft door het uitgeven van obligaties meer vermogen om te investeren. 

Wat is de éénheidsprijs van een Alpha vastgoedobligatie?

 

 • € 10.000 per obligatie met een minimum van 10 obligaties per deelnemer.

 

Waneer worden de rente uitgekeerd?

.

 • De vastgoed obligaties spaargeld investerenAlpha vastgoedobligaties staan garant voor een uitkering van 4,6% vaste rente op maandbasis. De rente wordt aan het einde van elk maand uitgekeerd.

Waneer beginnen de inschrijvingen en startdatum?

 

 • De inschrijftermijn voor het obligatiefonds start op 1 februari 2019.

 • De inschrijftermijn wordt gesloten zodra alle beschikbare obligaties zijn uitgegeven.

 

Looptijd en uitgifte.

.

 • Obligatiehouders kunnen elke moment van de maand instappen. Als je later instapt is jouw looptijd korter.

 • De einddatum van de fonds ligt vast: 31 januari 2025.

Hoeveel zijn de instap – en exit kosten?

.

 • Bij veel obligatie vastgoedfondsen is er sprake emissiekosten, opstartkosten, marketingkosten en of andere kosten.

spaargeld investeren vastgoedfonds imed baatout

 • Bij Alpha vastgoed obligatiefondsen worden er geen enkele kosten aan de obligatiehouders berekend.

 • Je ontvangt elke maand je vaste rente over jouw inleg gedurende een vaste termijn, waarna je jouw hele inleg op 31 januari 2025 terug ontvangt.

 

Vroegtijdige beëindiging op verzoek van obligatiehouder.

.

 • Obligatiehouders zijn op naam en kunnen uitsluitend aan bloed- en aanverwanten in rechte lijn worden overgedragen. Tenminste als daar toestemming van alle overige obligatiehouders voor is. 

Jouw zekerheden.

.

 • De obligatiehouders zijn verenigd in een stichting. Deze stichting krijgt het eerste hypothecair recht als zekerheid alsook de gehele vastgoedportefeuille als onderpand. Deze afspraken zijn notarieel vastgelegd.

geld wegzetten voor later Imed baatout vastgoed obligatie

 • Wat als het fonds zijn betalingsverplichting niet kan nakomen? Wanneer de uitgevende instelling haar betalingsverplichting niet nakomt, zal het bestuur van de stichting een vergadering bijeenroepen.

 • Wanneer een meerderheid van de obligatiehouders beslist om het hypotheekrecht uit te willen oefenen, zal er beslag worden gelegd op al het vastgoed.

 • Vervolgens zal de notaris in samenspraak met het bestuur overgaan tot gedwongen verkoop van de vastgoedportefeuille. De opbrengst van de verkoop vloeit altijd eerst terug naar de obligatiehouders.

.

Alpha vasgoed fonds je spaargeld veilig beleggen

 

.

beste manier om te sparen voor later investeren in obligatie vastgoed fondsen Alpha
Slimme tips voor wie wil sparen én beleggen
.
sparen voor later berekenen vastgoed obligatie